Zavrnitev odgovornosti

Nazadnje posodobljeno: 15. september 2023

Razlaga in definicije

Tolmačenje

Besede, katerih začetna črka je velika, imajo pomene, opredeljene pod naslednjimi pogoji.
Naslednje definicije imajo enak pomen ne glede na to, ali se pojavljajo v ednini ali množini.

Definicije

Za namene te izjave o omejitvi odgovornosti:

  • Podjetje (v tej izjavi o omejitvi odgovornosti imenovano »podjetje«, »mi«, »nas« ali »naše«) se nanaša na Narava, zdravje & lepota.
  • Storitev se nanaša na spletno mesto.
  • Vi pomeni posameznika, ki dostopa do storitve, ali podjetje ali drugo pravno osebo, v imenu katere tak posameznik dostopa ali uporablja storitev, kot je primerno.
  • Spletna stran se nanaša na Narava, zdravje & lepota, dostopno na https://www.naturalhealthandbeauty.eu

Zavrnitev odgovornosti

Informacije v storitvi so samo za splošne informacije.

Družba ne prevzema odgovornosti za napake ali pomanjkljivosti v vsebini storitve.

Družba v nobenem primeru ni odgovorna za kakršno koli posebno, neposredno, posredno, posledično ali naključno škodo ali kakršno koli škodo, bodisi zaradi pogodbenega dejanja, malomarnosti ali drugega delikta, ki izhaja iz ali v povezavi z uporabo storitve ali vsebine storitve. Družba si pridržuje pravico, da kadar koli brez predhodnega obvestila doda, izbriše ali spremeni vsebino storitve. Ta izjava o zavrnitvi odgovornosti je bila ustvarjena s pomočjo generatorja omejitev odgovornosti.

Podjetje ne jamči, da storitev ne vsebuje virusov ali drugih škodljivih komponent.

Zavrnitev odgovornosti za zunanje povezave

Storitev lahko vsebuje povezave do zunanjih spletnih mest, ki jih ne zagotavlja ali vzdržuje podjetje ali so kakor koli povezana z njim.

Upoštevajte, da podjetje ne jamči za točnost, ustreznost, pravočasnost ali popolnost kakršnih koli informacij na teh zunanjih spletnih mestih.

Zavrnitev odgovornosti za napake in opustitve

Informacije, ki jih posreduje storitev, so samo splošne smernice glede zanimivih zadev. Tudi če podjetje sprejme vse previdnostne ukrepe, da zagotovi, da je vsebina storitve aktualna in točna, lahko pride do napak. Poleg tega lahko glede na spreminjajočo se naravo zakonov, pravil in predpisov pride do zamud, opustitev ali netočnosti informacij v storitvi.

Podjetje ni odgovorno za morebitne napake ali opustitve ali za rezultate, pridobljene z uporabo teh informacij.

Zavrnitev odgovornosti za pošteno uporabo

Podjetje lahko uporablja avtorsko zaščiteno gradivo, ki ni bilo vedno posebej dovoljeno s strani lastnika avtorskih pravic. Podjetje daje takšno gradivo na voljo za kritiko, komentarje, poročanje novic, poučevanje, štipendiranje ali raziskovanje.

Podjetje meni, da to pomeni “pošteno uporabo” katerega koli takšnega avtorsko zaščitenega gradiva, kot je določeno v razdelku 107 zakona Združenih držav o avtorskih pravicah.

Če želite uporabljati avtorsko zaščiteno gradivo iz storitve za lastne namene, ki presegajo pošteno uporabo, morate pridobiti dovoljenje lastnika avtorskih pravic.

Ogledi so izrazili zavrnitev odgovornosti

Storitev lahko vsebuje poglede in mnenja, ki so avtorjevi in ne odražajo nujno uradne politike ali stališča katerega koli drugega avtorja, agencije, organizacije, delodajalca ali podjetja, vključno s podjetjem.

Komentarji, ki jih objavijo uporabniki, so njihova izključna odgovornost in uporabniki bodo prevzeli polno odgovornost, odgovornost in krivdo za kakršno koli obrekovanje ali sodni spor, ki je posledica nečesa, kar je napisano v komentarju, ali kot neposredna posledica nečesa, kar je napisano v komentarju. Podjetje ne odgovarja za komentarje, ki jih objavijo uporabniki, in si pridržuje pravico do izbrisa katerega koli komentarja iz kakršnega koli razloga.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki o storitvi so na voljo ob razumevanju, da se podjetje tukaj ne ukvarja z zagotavljanjem pravnih, računovodskih, davčnih ali drugih strokovnih nasvetov in storitev. Kot takega se ne sme uporabljati kot nadomestek za posvetovanje s poklicnimi računovodskimi, davčnimi, pravnimi ali drugimi pristojnimi svetovalci.

Podjetje ali njegovi dobavitelji v nobenem primeru niso odgovorni za kakršno koli posebno, naključno, posredno ali posledično škodo, ki bi izhajala iz ali v povezavi z vašim dostopom ali uporabo ali nezmožnostjo dostopa ali uporabe storitve.

“Uporaba na lastno odgovornost” Zavrnitev odgovornosti

Vse informacije v storitvi so na voljo »takšne, kot so«, brez jamstva za popolnost, točnost, pravočasnost ali rezultate, pridobljene z uporabo teh informacij, in brez kakršnega koli jamstva, izrecnega ali implicitnega, vključno z vendar ne omejeno na garancije za delovanje, primernost za prodajo in primernost za določen namen.

Podjetje ne bo odgovorno vam ali komur koli drugemu za kakršno koli odločitev ali dejanje, izvedeno na podlagi informacij, ki jih posreduje storitev, ali za kakršno koli posledično, posebno ali podobno škodo, tudi če je obveščeno o možnosti take škode.

Pišite nam

Če imate kakršna koli vprašanja o tej izjavi o omejitvi odgovornosti, nas lahko kontaktirate:

  • Po elektronski pošti: admin@naturalhealthandbeauty.eu